herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie od września obejmie dzierżoniowianin Tomasz Morawiecki. Taką decyzję, w wyniku przeprowadzonego konkursu, podjął Zarząd Powiatu dzierżoniowskiego.

Tomasz Morawiecki jest obecnie pracownikiem Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Wcześniej obejmował stanowiska zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, komendanta KPP w Strzelinie oraz Oławie.

Tomasz Morawiecki spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata, posiadana wiedza teoretyczna i praktyczna oraz predyspozycje gwarantują prawidłowe zarządzanie jednostką organizacyjną oraz sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków” – czytamy w uzasadnieniu wyboru.