herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Teraz jest dobry czas na dokonanie zmian

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Sprawy oświatowe zdominowały ostatnią sesję Rady Powiatu. Punktem wyjścia do dyskusji o powiatowych szkołach oraz kierunkach zmian w oświacie był niezależny raport opracowany na zlecenie Zarządu Powiatu.

– Powiat jest po „trzęsieniu ziemi” wywołanym przez gwałtowny spadek liczby uczniów w szkołach, a przed dłuższym okresem względnej stabilizacji liczby uczniów. To bardzo dobry czas na dokonywanie zmian i optymalizację oferty – mówił Szymon Więsław, członek zarządu Instytutu Badań w Oświacie, który na zlecenie Zarządu Powiatu opracował „Analizę sieci szkół prowadzonych przez powiat dzierżoniowski”.

Raport zawiera wiele szczegółowych danych m.in. na temat efektywności kształcenia powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, preferencji gimnazjalistów i oceny szkół przez obecnych uczniów. Odpowiada także na pytania, jak się ma miejsce zamieszkania do miejsca nauki oraz czy młodzież chętniej wybiera technika, licea czy zasadnicze szkoły zawodowe.

– Ta analiza stanowi cenny głos w dyskusji o przyszłości edukacji w naszym powiecie – mówiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ale podkreśliła jednocześnie, że warianty potencjalnych zmian wypracuje specjalny zespół. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Rady Powiatu, Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego, reprezentanci nauczycielskich związków zawodowych oraz dyrektorzy szkół.

Zmiany są konieczne, bo w związku z malejącą liczbą uczniów zmniejszyła się subwencja oświatowa i powiat musi dopłacać do szkół. Jeśli sytuacja będzie się utrzymywać, spowoduje zmniejszenie wydatków na inwestycje.

– Trzeba dokonać wyboru rozwiązań, które pogodzą racje prospołeczne wybierane do tej pory z racjami proefektywnościowymi – mówiła Alicja Hromada, dodając, że racjonalizacja kosztów nie jest jednoznaczna z likwidacją placówek.

Podczas sesji radni przyjęli kilka uchwał, m.in. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.

Uchwały Rady Powiatu