herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie informuje o naborze wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych powiatu dzierżoniowskiego na rok 2019. Termin mija 30 września.

Dotacja może być udzielana podmiotowi, który jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do zabytku. Planowana kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2019 wynosi 50 tys. zł.

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa 30 września. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27.

Szczegółowe informacje na temat udzielania dotacji zawarte są w uchwale Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XLIII/289/14 z dnia 22.04.2014 r., która określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tel. (74) 832 18 62, 832 52 03.

Wniosek o dotację na prace konserwatorskie przy zabytku