herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs Piosenki „Biesiadowanie w kapuście”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji corocznego Konkursu Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie w kapuście”. Konkurs odbędzie się już 7 października w ramach VIII Śląskiego Festiwalu Kapusty w wojsławickim Arboretum.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne działające przy świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury na terenie Dolnego Śląska.

Tegoroczna edycja konkursu wpisana jest w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd też hasło przewodnie wydarzenia – „Country na biało-czerwono”. Zadaniem każdego z dziesięciu zakwalifikowanych zespołów będzie zaprezentowanie trzech piosenek:
– 1 nawiązującej do obchodów stulecia odzyskania niepodległości,
– 1 z gatunku country,
– 1 nawiązującej do obrzędu kiszenia kapusty, co będzie podkreśleniem charakteru imprezy.

O udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń do organizatora. Zgłoszenia (wzór poniżej) można składać do 14 września osobiście lub pocztowo (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) w siedzibie organizatora (Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Wydział Edukacji, Kultury i Promocji, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27), e-mailem: promocja@pow.dzierzoniow.pl, jasinski@pow.dzierzoniow.pl albo faksem na numer: 74 832 18 62.

Konkurs rozpocznie się 7 października o godz. 15.00. Zespoły mają obowiązek zgłoszenia się do godz. 14.00.

Występy będzie oceniało jury, które weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, umiejętności wokalne, walory muzyczne, interpretację utworów, sposób prezentacji na scenie oraz ogólny wyraz artystyczny. Najlepszy występ nagrodzony zostanie statuetką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 400 zł. Ponadto wszystkie zespoły otrzymają dyplomy i upominki za udział w konkursie.

Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu „Biesiadowanie w kapuście”