herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa przebudowa drogi powiatowej Pieszyce – Bielawa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od ponad miesiąca droga Pieszyce – Bielawa jest zamknięta dla ruchu. Wprowadzenie objazdu było konieczne ze względu na przebudowę mostu na tej drodze. Jak długo jeszcze potrwa to utrudnienie dla kierowców?

Przebudowa drogi powiatowej Pieszyce – Bielawa przebiega zgodnie z założeniami. Do tej pory wykonano wycinkę drzew, usunięto humus i przeprowadzono rozbiórki elementów dróg. Teraz prowadzone jest przygotowanie koryta jezdni do zastabilizowania oraz trwają prace konstrukcyjne przy budowie mostu.

Na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia dla terminowego zakończenia inwestycji, które przypada na 16 listopada br.

O 1 – 2 tygodnie może natomiast przesunąć się termin przywrócenia ruchu na tej drodze, który wstępnie określono na koniec września. Wynika to stąd, że na placu budowy jednocześnie prowadzona jest wymiana rurociągu tranzytowego Lubachów – Bielawa przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja, a co się z tym wiąże – realizacja przebudowy drogi jest dostosowywana do tej inwestycji.

Przebywanie dwóch firm na jednym placu budowy nie jest komfortowe dla żadnej z nich, ale jest uzasadnione ze względów społecznych. Gdyby WiK nie przeprowadził prac teraz, później konieczna byłaby rozbiórka nowo zbudowanej ścieżki pieszo-rowerowej, pod którą zlokalizowana jest sieć wodociągowa.

Przebudowa drogi jest realizowana w możliwie najszybszym terminie, tak by utrudnienia związane z objazdem trwały jak najkrócej. Bardziej szczegółowy harmonogram prac będzie można przedstawić w momencie zakończenia robót wodociągowych, czyli na początku września.

Przebudowa drogi Pieszyce – Bielawa to największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu dzierżoniowskiego. Jej zakres jest bardzo szeroki i obejmie m.in.:
– przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m,
– przebudowę mostu,
– budowę chodników,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego oddzielonego od jezdni pasem zieleni,
– budowę oświetlenia drogowego,
– przebudowę i budowę systemu odwadniającego,
– wykonanie miejsc odpoczynku podróżnych (MOP),
– nasadzenie drzew i krzewów,
– wykonanie oznakowania,
– zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W tym roku prace są prowadzone na odcinku 2,1 km – od ul. Bielawskiej w Pieszycach do granic Bielawy.
Ich koszt wyniesie 5,9 mln zł. Połowę środków na realizację inwestycji powiat dzierżoniowski pozyskał ze „schetynówek”. Poza tym zadanie wesprą: gmina Pieszyce kwotą 400 tys. zł, gmina Bielawa kwotą 250 tys. zł i Nadleśnictwo Świdnica kwotą 10 tys. zł. Pozostałe środki w kwocie prawie 2,3 mln zł będą pochodziły z budżetu powiatu.