herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa rekrutacja do SOSW w Piławie Górnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej zaprasza chętnych do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną na rok szkolny 2020/2021.

W skład Ośrodka wchodzą:
Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym I ze sprzężeniami, w tym z autyzmem,
Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami, w tym z autyzmem,
Grupa rewalidacyjno – wychowawcza dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
Grupy wychowawcze (internat), świetlica szkolna,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole),
Warsztat Terapii Zajęciowej.

W ośrodku prężnie działa drużyna harcerska „Czarne Stopy”, koło wolontariatu „Dobre Duszki”, a także Stowarzyszenie „Podróż w dorosłe życie”. Organizowane są tutaj różnego rodzaju wydarzenia takie jak Przegląd „Mini Lista Przebojów”, czy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu.

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach dydaktycznych, komputerowych, sali gimnastycznej oraz pracowni kulinarnej i dwóch nowoczesnych salach integracji sensorycznej.

Ośrodek oferuje fachową opiekę psychologiczno-pedagogiczną między innymi oligofrenopedagogów, psychologów, rehabilitanta oraz logopedów.

Więcej informacji na stronie intenetowej: www.new.soswpg.edu.pl

 

Folder SOSW Piława Górna 2020-2021

Plakat rekrutacja 2020-2021