herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Uczeń z autyzmem w szkole

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

To temat konferencji, którą 17 kwietnia zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie i działające przy placówce Stowarzyszenie „Pomost”. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, jak zrozumieć dziecko z autyzmem, aby je skutecznie uczyć.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie to miejsce, w którym dzieci autystyczne są rozumiane i mogą się rozwijać. Od kilku lat w kwietniu, w ramach Światowych Dni Świadomości Autyzmu, placówka organizuje wydarzenia mające na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów dzieci dotkniętych autyzmem.

W tym roku była to konferencja adresowana do dyrektorów szkół, nauczycieli i terapeutów, ponieważ do szkół ogólnodostępnych coraz częściej trafiają osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

– Autyści mają trudne życie, a szkoła czyni je jeszcze trudniejszym – mówiła Agnieszka Sozańska z Fundacji „AlterEdu” z Warszawy, która od 27 lat pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu i sama od 18 lat jest mamą dziewczynki z takimi zaburzeniami. W swoim wystąpieniu starała się przekazać uczestnikom spotkania, w jaki sposób dzieci autystyczne postrzegają świat, jak funkcjonują w klasie i w szkole, a także udzielała praktycznych porad i wskazówek, jak je uczyć. Czasem usunięcie kolorowych, rozpraszających uwagę dekoracji czy odpowiednie formułowanie poleceń na sprawdzianach może ułatwić pracę nauczyciela i pomóc dzieciom odnaleźć się w sytuacji szkolnej.

Uczestnicy konferencji poznali też założenia programu „Wolontariat koleżeński”. Przedstawiła je Kinga Wojaczek, prezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”, które wprowadza do Polski nowy model wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera.

Dopełnieniem spotkania był występ pt. „Mam coś do powiedzenia”, w którym uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie próbowali przekazać emocje i trudności, z jakimi każdego dnia muszą się zmierzyć osoby dotknięte spektrum autyzmu.

Konferencja została zorganizowana dzięki zaangażowaniu nauczycieli placówki oraz dzięki pomocy wielu osób i instytucji. Wsparcie finansowe w formie grantu oświatowego przekazało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, a także Przedsiębiorstwo Budowlane MIAZGA sp. z o.o oraz  firma BROEN. Specjalne podziękowania zostały skierowane do dyrektora Zespołu Szkół nr 2 za umożliwienie organizacji konferencji w pensjonacie placówki.