herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Uczniowie z Ukrainy w szkołach średnich na terenie powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 marca w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie wszystkich dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat dzierżoniowski. Spotkanie prowadziła Alicja Hromada – dyrektor Wydziału Edukacji. Głównym tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w szkołach w związku z napływem uczniów z Ukrainy.

Obecnie do naszych szkół średnich zgłosiło się około 10 uczniów pochodzenia ukraińskiego, głównie do liceów ogólnokształcących. Różnice w systemach kształcenia oraz bariera językowa to główne problemy na jakie napotykają uczniowie, i nauczyciele. Istotnym czynnikiem jest także ogólna sytuacja w Ukrainie.

W związku z brakiem unormowań prawnych dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów oraz fakt, że do końca roku szkolnego 2021/2022 zostało stosunkowo niewiele czasu, proponuje się ukraińskim uczniom uczestniczenie w zajęciach na zasadzie wolnych słuchaczy. Taka forma będzie sprzyjała nauce języka polskiego poprzez słuchanie oraz komunikację słowną z nauczycielami oraz polskimi rówieśnikami.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy stworzyło platformę edukacyjną, z której mogą korzystać dzieci ewakuowane i z utrudnionym dostępem do nauki, gdzie znajdą się przydatne materiały edukacyjne, nagrania oraz kanały do komunikacji z uczniami. Ponadto część szkół z Ukrainy prowadzi zdalne nauczanie dla swoich uczniów. Niestety nie każda placówka zdecydowała się na taką formę kontynuacji nauczania.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka polskich platform online dla dzieci z Ukrainy na różnym etapie nauczania. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy mają dostęp do Internetu i chcą w ten sposób kontynuować kształcenie w języku ukraińskim.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji i Nauki uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy przyjmuje się do szkół ponadpodstawowych, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
Obecnie nie ma poważnego problemu z przyjęciami do szkół średnich na naszym terenie. Sytuacja zmienia się jednak dynamicznie i wymaga bieżącego monitorowania.