herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Umowa na budowę windy podpisana

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

23 sierpnia Powiat Dzierżoniowski zawarł z Gminą Dzierżoniów umowę na realizację projektu, w ramach którego zostanie wybudowana winda w budynku po byłym Gimnazjum Gminnym przy ulicy Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie.

Umowę podpisali starosta powiatu dzierżoniowskiego Grzegorz Kosowski oraz wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, w obecności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia Elżbiety Jabrzyk.

Inwestycję w oparciu o otrzymane środki zewnętrzne (PFRON) prowadzić będzie gmina Dzierżoniów, która z budynku po byłym gimnazjum, planuje stworzyć wielofunkcyjny obiekt. Będą tutaj funkcjonować między innymi oddziały przedszkolne i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Po to, aby z budynku mogły korzystać w pełnym zakresie osoby niepełnosprawne, jak również rodzice z małymi dziećmi, potrzebna jest budowa windy.
Jej budowa będzie realizowana w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wartość inwestycji, której ukończenie planowane jest do 31 grudnia 2019 roku, wynosi około 290 tysięcy złotych. Natomiast kwota dofinansowania to niespełna 97 tysięcy złotych.