herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Uroczysta sesja z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

30 stycznia odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, podczas której podsumowano 25-letnią działalność powiatu dzierżoniowskiego.

Radni, Starości, Burmistrzowie

Wydarzenie było wyjątkową okazją do wspomnień, zarówno trudnych chwil w historii samorządu, ale także momentów, które decydowały o rozwoju powiatu. Srebrny jubileusz zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których należy wymienić wszystkich dotychczasowych przewodniczących Rady Powiatu i starostów dzierżoniowskich. Wśród osób zaproszonych znaleźli się również poseł na Sejm RP Marek Chmielewski oraz przedstawiciele samorządów gminnych z naszego regionu.

Poseł na Sejm RP Marek Chmielewski podczas przemówienia

Uroczystą część rozpoczął hejnał powiatu zagrany na saksofonie przez ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego Bogdana Primachenko.

Następnie wysłuchano wystąpień Starosty Grzegorza Kosowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha. Samorządowcy podsumowali kluczowe wydarzenia w historii powiatu i podziękowali radnym oraz wszystkim, którzy byli częścią samorządu i wspierali powiat na przestrzeni minionych lat.

Starosta Grzegorz Kosowski podczas przemówienia

Specjalnie z okazji jubileuszu został przygotowany film pod tytułem „Jubileusz 25-lecia Powiatu Dzierżoniowskiego”. W filmie swoimi samorządowymi wspomnieniami dzielą się wszyscy dotychczasowi przewodniczący Rady Powiatu oraz starostowie.

Ważną chwilą podczas obchodów było wręczenie odznaczenia „Laur Starosty Dzierżoniowskiego”.

Wyróżnienie, które jest przyznawane za zasługi dla rozwoju oraz promocji Powiatu Dzierżoniowskiego. Zostało ono przyznane po raz pierwszy z okazji 25-lecia powiatu dzierżoniowskiego.

Uhonorowani Laurem Starosty Dzierżoniowskiego zostali przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz starostowie i wicestarostowie wszystkich sześciu kadencji.

Zaproszeni goście

Laurem Starosty Dzierżoniowskiego uhonorowani zostali:

I kadencja 1998-2002
Przewodnicząca Rady Powiatu I i II kadencji Zofia Mirek,
Starosta: Piotr Wiśniowski,
Wicestarosta: Maciej Weznerowicz.

samorządowcy I kadencji
II kadencja 2002- 2006
Starosta: Zbigniew Rak,
Starosta: Zbigniew Skowroński,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Kaptur,
Wiceprzewodniczący II, III i V kadencji Krzysztof Zawadzki,
Wicestarosta: Zbigniew Basisty,
Wicestarosta: Janusz Cąber.

Samorządowcy II kadencji
III kadencja 2006 – 2010
Przewodniczący Rady Powiatu: Mateusz Cegiełka,
Starosta III, IV i V kadencji Janusz Guzdek,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Roman Gabrowski,
Wicestarosta III i IV kadencji Dariusz Kucharski.

Samorządowcy III kadencji
IV kadencja 2010 – 2014
Przewodniczący Rady Powiatu IV i VI kadencji Jacek Grzebieluch,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Albert Blacharz,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Jarosław Tyniec.

Samorządowcy IV kadencji
V kadencja 2014 – 2018
Przewodniczący Rady Powiatu: Marian Kowal,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Wacław Dziendziel,
Wicestarosta: Marek Piorun.

Samorządowcy V kadencji
VI kadencja 2018-2024
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu: Izabela Piwko – Zadrożna,
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu: Robert Czajkowski,
Wicestarosta: Andrzej Bolisęga.

Samorządowcy VI kadencji

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu wręczył statuetkę z podziękowaniami za wkład w rozwój naszego samorządu Staroście Dzierżoniowskiemu Grzegorzowi Kosowskiemu.

wręczenie staroście statuetki
Po wręczeniu Laurów przyszedł czas na życzenia i upominki od zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Poseł na Sejm RP Marek Chmielewski, a następnie przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu.

Uroczystą część zakończył występ artystyczny uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie – Bogdana Primachenko, Nadii Hladka oraz Filipa Bajrona.