herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Usługa płatności PayByNet

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dzięki umowie zawartej z Krajową Izbą Rozliczeniową, w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ruszył pilotaż usługi płatności mobilnych WebPOS Paybynet.

wejście do budynku starostwa przy ul. Świdnickiej

Paybynet to jedyna w Polsce usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta bankowego klienta na konta bankowe jednostek administracji publicznej. Ta funkcjonalność usługi ma istotne znaczenie w przypadku opłat publicznoprawnych, gdyż pozwala na jednoznaczną identyfikację płatnika i odbiorcy przelewu. Usługa Paybynet obejmuje w szczególności przekazywanie użytkownikowi informacji o złożeniu przez płatnika nieodwołalnego zlecenia płatniczego na rachunek płatniczy wskazany w informacji o płatności.

Usługa realizowana jest w ramach programu rozpowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej prowadzonego jest przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. W związku z powyższym, na chwilę obecną, z tytułu płatności mobilnych nie jest pobierana przez usługodawcę żadna dodatkowa opłata.

Obecnie płatności mogą realizować klienci banku PKO BP poprzez systemem BLIK oraz klienci PKO S.A. poprzez system PeoPay. W okresie pilotażu, z tytułu płatności mobilnych nie jest pobierana przez usługodawcę, żadna dodatkowa opłata.

W dalszej perspektywie istnieje możliwość regulowania opłat w administracji za pośrednictwem innych banków oferujących system BLIK, z którego obecnie korzystają klienci Alior Banku, BZ WBK, ING Banku Śląskiego, mBanku, Banku Millennium i Getin Banku, po odpowiednich dostosowaniach systemowych w tych bankach oraz podpisaniu umów z KIR.

Jednocześnie w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości uruchomiono usługę płatności PayByNet dla poziomu systemu teleinformatycznego ERGO Ośrodek służącego do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Płatności internetowe mogą być zlecane przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych w związku z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. W tym przypadku usługodawca pobiera prowizję w wysokości według poniższej tabeli.

Cennik Usługi PayByNet (eAdministracja)

1)      Wysokość prowizji pobieranych od Płatników dokonujących płatności za usługi świadczone przez Użytkownika:

Wysokość opłaty za usługę świadczoną przez Urząd, od której to naliczana jest prowizja dla KIR S.A. Prowizja dla KIR S.A.
ograniczona do 10000 zł
do 100,00 zł 0,99 zł
od 100,01 zł do 300,00 zł 1,99 zł
od 300,01 zł do 1000,00 zł 2,99 zł
od 1000,01 zł do 5000,00 zł 4,99 zł
od 5000,01 zł do 10000,00 zł 9,99 zł

Do podanych opłat doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2)      Wskazana w powyższej tabeli prowizja pobierana jest od Płatnika i nie wpływa na rachunek bankowy Użytkownika.

3)      Prowizja dla KIR pobierana jest od Płatnika automatycznie z chwilą dokonania Płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

 

AKTUALIZACJA 1 (5.07.2017 r.)

W czerwcu br. w wyniku porozumienia pomiędzy Krajową Izbą Rozliczeniową a Ministerstwem Cyfryzacji ujednolicona została stawka prowizji z tytułu realizacji transakcji w ramach usługi Paybaynet. Obowiązujące stawki prowizyjne zostały obniżone do kwoty 0,59 zł bez względu na wartość transakcji.

Natomiast od 1 lipca br. z powodu zmian wynikających z zapisów ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. usługa Paybaynet, dotąd zwolniona z VAT, teraz została opodatkowana. W związku z tym prowizja netto wynosi 0,59 zł, a prowizja brutto – 0,73 zł. Prowizja pobierana jest od płatników.

AKTUALIZACJA 2 (19.07.2017 r.)

Informujemy, iż usługa Paybynet w świetle opublikowanej interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z dnia 30 czerwca 2017 roku jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r. poz. 710 z póź. zm.).

W związku z powyższym prowizja netto nie ulega zmianie i nadal wynosi 0,59 zł, a w związku ze zwolnieniem z VAT prowizja brutto również wynosi 0,59 zł. Dla jednostek administracji publicznej usługa Paybynet pozostaje bezkosztowa, a wyżej wymieniona prowizja pobierana jest od płatników.