herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy plastyczne rozstrzygnięte

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dwa konkursy plastyczne pod hasłami „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” i „112 – ratuje życie” na poziomie powiatowym zostały rozstrzygnięte 4 maja w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. Komisja konkursowa obejrzała i oceniła 100 nadesłanych prac.

25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni

W ramach XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” w pierwszych miesiącach roku przeprowadzono eliminacje w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. W ich efekcie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęły 63 prace.

Po obradach komisja dokonała wyboru najlepszych prac. W pierwszej kategorii od 6 do 9 roku życia wygrał Wiktor Koleśnik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach. Drugie miejsce zdobyła Judyta Cenkier z Zespołu Szkół Samorządowych w Łagiewnikach, trzecie – Klara Węgieł ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie, a wyróżnienia otrzymali Jakub Saniuk ze Szkoły Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie i Natalia Krupa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach.

W kategorii drugiej od 10 do 13 roku życia zwyciężyła Marta Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej. Kolejne miejsca zajęli Adrianna Jakubowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie i Amelia Radziejewska ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej, a wyróżnienia komisja przyznała: Lenie Maniak ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, Adrianowi Pogorzelskiemu z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie i Błażejowi Toporowi z Zespołu Szkół Samorządowych w Łagiewnikach.

W kategorii trzeciej uczniów od 14 do nieukończonego 18 roku życia pierwsze miejsce komisja przyznała Natalii Nowackiej z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, drugie – Darii Pańczyszak z Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie, a trzecie – Katarzynie Bilskiej z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie. Natomiast wyróżnienia otrzymali Oliwia Fedko z Gimnazjum nr 1 w Bielawie i Daria Bronowicka z Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie.

Dodatkowo spośród wszystkich prac komisja konkursowa przyznała nagrodę specjalną Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, a zdobył ją Adrian Badzioch z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie.

112 – ratuje życie

W ramach II edycji Wojewódzkiego Konkursy Plastycznego pod hasłem „112 – ratuje życie”, w wyniku eliminacji w placówkach oświatowych przeprowadzonych na terenie powiatu dzierżoniowskiego do Starostwa Powiatowego trafiło 37 prac.

Po obejrzeniu wszystkich prac komisja trzy pierwsze miejsca w kolejności przyznała Oliwii Kosteckiej z Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie, Paulinie Turskiej z Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie oraz Maciejowi Piaseckiemu z Publicznego Przedszkola nr 2 w Pieszycach. Wyróżnienie przypadło Kindze Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Olesznej.

Podobnie, jak w poprzednim konkursie została wyłoniona praca zasługująca na nagrodę specjalną Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie, a otrzyma ją Patrycja Przybytkowska Siwik z Przedszkola Publicznego w Niemczy.

Prace nagrodzone w poszczególnych kategoriach zostaną wysłane na etap wojewódzki konkursu. Natomiast laureaci etapu powiatowego zostaną uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi podczas Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa organizowanego z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Tuszynie.

Koordynatorem konkursów, był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Obrady komisji konkursowej

Nagrodzone prace

„112 – ratuje życie”

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”