herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Usuwanie zalegającego śniegu i lodu z dachów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie przypomina o obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów obiektów "wielkopowierzchniowych".

grafika prezentująca zimowe zagrożenia

Właściciele i zarządcy odpowiednich obiektów budowlanych są zobowiązani do przeprowadzania okresowych kontroli tych obiektów, a w szczególności co najmniej raz w roku – kontroli elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Natomiast w odniesieniu do budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, właściciele i zarządcy zobowiązani są dokonywać takich kontroli co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.