herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli Ukrainy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku z napływem ukraińskich uchodźców na nasze tereny pojawia się mnóstwo pytań związanych z zaklimatyzowaniem się nowoprzybyłej ludności w nowym środowisku. Jedną z często poruszanych kwestii jest potwierdzenie kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Jeżeli Ukrainiec chce podjąć się pracy, wymagającej określonych kwalifikacji musi je uzyskać na terenie Polski, na zasadach ogólnych. Zaświadczenia o posiadaniu określonych umiejętności z systemu Ukraińskiego nie będą honorowane na terenie UE.

Jeśli pracodawca uznaje za konieczne uzyskanie formalnego potwierdzenia uzyskania przez kandydata określonego wykształcenia, należy zwrócić się z tą sprawą do kuratorium oświaty. W przypadku, gdy skompletowanie dokumentacji staje się utrudnione bądź niemożliwe obecny tam kurator może przeprowadzić postępowanie w celu potwierdzenia wykształcenia. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica. Złożenie wniosku w tej sprawie jest dla obywateli Ukrainy bezpłatne.

Istnieją pewne ułatwienia dla obywateli Ukrainy, chcących podjąć pracę w zawodach medycznych o wszystkich przeczytać można na stronie znajdującej się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/praca-dla-personelu-med-z-ukrainy.

Praca w szkolnictwie na stanowisku pomocy nauczyciela jest możliwa, jednak wymaga od osoby ukraińskiego pochodzenia dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie. Znajomość ta powinna być na tyle dobra, by zapewnić pomoc uczniom, nieprzyzwyczajonym do wykładów w tym języku, nie mówiących po polsku lub o znajomości niepozwalającej na komunikatywny kontakt i efektywne nauczanie. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-nauczyciela-w-szkolach–informacja-dla-obywateli-ukrainy

UZNAWALNOŚĆ DYPLOMU:

Świadectwa uprawniające do podejmowania studiów wyższych, uzyskane na Ukrainie przed dniem 20 czerwca 2006 r. są uznawane za równoważne z polskimi odpowiednikami i mogą być stosowane bez żadnych dodatkowych procedur. Zasada ta tyczy się także dyplomów ukończenia wszelkich studiów wyższych oraz dodatkowych kursów. Wyjątkami, wymagającymi nostryfikacji są studia z zakresu medycyny, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, weterynarii i architektury.

W przypadku dyplomów i stopni naukowych uzyskanych na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. stwierdzenie ich równoważności z polskimi odpowiednikami jest możliwe jedynie po przeprowadzeniu procesu nostryfikacji. Uczelnia ma 90 dni na uznanie dyplomu, jednakże jest to termin maksymalny (do terminu nie wlicza się przedłożenia tłumaczeń dokumentów, ew. egzaminów lub praktyk). Wymóg opłaty nostryfikacyjnej wynosi max. 50% wynagrodzenia profesora (3205 zł), choć uczelnia może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat.

W przypadku gdy pracodawcy wystarczy nienostryfikowany dokument, potwierdzający wyższe wykształcenie osoba taka musi jedynie dostarczyć pisemne potwierdzenie uznania zagranicznego dyplomu. W tym celu może skorzystać z systemu KWALIFIKATOR (https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator) lub złożyć wniosek o wydanie takiej informacji bezpośrednio w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Więcej informacji w tym temacie można znaleźć na stronie https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach.

Dalsze informacje na temat nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych można uzyskać pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/podjecie-pracy-w-polsce/dyplom-z-innego-kraju