herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wizyta partnerska w czeskim Letohradzie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

14 lipca przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie udali się z wizytą partnerską do czeskiego miasta Letohrad.

Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Miejskim poświęcone zostało omówieniu współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim”, realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

W trakcie wizyty ustalono między innymi, jak będzie wyglądać współpraca przy organizacji Pikniku Historycznego, który odbędzie się 24 września w okolicach ścieżki dydaktycznej „Dolina Tatarska” w Gilowie. Rozmawiano również o przygotowaniu materiałów promocyjnych i innych działaniach w ramach projektu, które pozwolą przybliżyć mieszkańcom Polski i Czech średniowieczną historię tego regionu.

Podczas wizyty był również czas na zwiedzanie najciekawszych zabytków czeskiego Letohradu – zamku, muzeum, Kaplicy św. Jana Nepomucena czy Kolumny Morowej.
W spotkaniu wzięli udział Josef Franc z Urzędu Miejskiego Letohradu oraz przedstawiciele Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – kierownik Łukasz Masyk i inspektor Elżbieta Cąber.