herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Oddanie drogi w Kiełczynie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Do oficjalnego użytku oddano wyremontowaną drogę w Kiełczynie. Inwestycja realizowana była od listopada ubiegłego roku i pochłonęła ponad 850 tys. złotych.

Prace nad poprawieniem komfortu i bezpieczeństwa powiatowych dróg nie ustają. Władze powiatu dokładają wszelkich starań by spełnić potrzeby swoich mieszkańców i już teraz prowadzą szereg inwestycji na kilku kluczowych odcinkach m. in. na trasie Bielawa – Kietlice, w Jędrzejowicach oraz Uciechowie.

Dzisiejszego dnia z kolei zakończyła się inna tego typu inwestycja. O remoncie drogi w Kiełczynie informowaliśmy już wcześniej, natomiast dziś nastąpiło zwieńczenie prac i oficjalne oddanie drogi do użytku. Owego przekazania dokonał obecny na miejscu starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

W ramach prac na 745 metrowym odcinku poszerzono jezdnię do szerokości wymaganej przepisami technicznymi, wybudowano pobocza, ułożono na całości odcinka nowe warstwy bitumiczne i wyprofilowano rowy. Dodatkowo dokonano też gruntownej renowacji istniejących zjazdów i przepustów, przebudowy peronu autobusowego, a także wykonano nowe oznakowanie poziome.

Inwestycję powiat dzierżoniowski mógł zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości.