herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wizyta posłanki

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zapoznanie się z sytuacją powiatu było głównym celem spotkania posłanki Moniki Wielichowskiej i starosty Janusza Guzdka, które odbyło się 5 kwietnia.

Starosta poinformował o planach inwestycyjnych, a także o sytuacji finansowej umożliwiającej rozwój powiatu. Omówił także kierunki działań Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, co było okazją do rozmowy o służbie zdrowia.

Poruszono też temat obwodnicy Dzierżoniowa, w związku z tym, że obecnie trwa procedura przetargowa na realizację tego ważnego dla mieszkańców powiatu zadania.

Rozmawiano także o sprawach rolników w związku z przyjęciem przez Rząd projektu „ustawy o ziemi”.

poslanka (1)