herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wojewoda Dolnośląski o rozbieżnościach w danych na temat koronawirusa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zmieniają się zasady publikacji przez Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne i Dolnośląski Urząd Wojewódzki komunikatów dotyczących aktualnych sytuacji związanych z koronawirusem.

Nowe zasady wprowadził Wojewoda Dolnośląski w celu ujednolicenia systemu przekazywania informacji mieszkańcom województwa. Poniżej komunikat Wojewody w tej sprawie.

KOMUNIKAT WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Wspólnym celem Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest szybkie i precyzyjne przekazywanie społeczeństwu informacji o sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Zdarza się jednak, że występują różnice pomiędzy pojawiającymi się w przestrzeni publicznej komunikatami dotyczącymi liczby zarażonych osób, w tym między danymi publikowanymi przez Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne i Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Wynika to między innymi z tego, że informacje są publikowane o różnych godzinach.

Zdarza się również, że niektóre osoby mają do czynienia z postępowaniem sanepidowskim w dwóch powiatach równocześnie, bo np. miejsce odbywania izolacji domowej jest różne od miejsca zameldowania lub miejsca pracy danej osoby.

Naturalnym jest, że w pierwszej kolejności o wyniku badania powiadomiony powinien zostać pacjent. Niejednokrotnie to właśnie pacjent jest źródłem informacji dla PSSE, pomijając przy tym inne służby.

Od dnia 9.04.2020r. PSSE będą przekazywać informacje o nowych przypadkach po wieczornym komunikacie Wojewody opublikowanym na oficjalnej stronie urzędu (www. duw.pl), a także na portalach społecznościowych (facebook.com/ twitter.com).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (o ile jest to konieczne do podjęcia działań związanych z epidemią i wspomaga to skuteczną walkę z koronawirusem) Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien powiadamiać odpowiednie organy, w tym m.in. lokalne sztaby kryzysowe i lokalne władze samorządowe, poza przyjętą procedurą.

Wprowadzone elementy mają na celu skoordynowanie polityki informacyjnej prowadzonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną oraz Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne na terenie Dolnego Śląska, a w efekcie podwyższenie jakości publikowanych informacji.

Należy podkreślić, że Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne w dalszym ciągu będą przekazywały informacje związane z obecną sytuacją, aby zapewnić opinii publicznej pełną i kompleksową informację.