herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wyniki matur w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podała wyniki matur. Powiat dzierżoniowski znalazł się na piątym miejscu w województwie dolnośląskim.

Ogółem do egzaminów maturalnych w powiecie dzierżoniowskim przystąpiły 474 osoby, a zdało 379 osób, czyli 80,0%. To zdecydowanie powyżej średniej wojewódzkiej, która wyniosła 77,1%. Z tym wynikiem nasi maturzyści zajmują wysokie piąte miejsce na Dolnym Śląsku.

Wspaniale z maturą poradzili sobie uczniowie liceum. Wśród 277 osób, które przystąpiły do egzaminu, zdało 249 osób, czyli 89,9%. To wynik, które daje naszym licealistom drugie miejsce na Dolnym Śląsku, gdzie średnia wyniosła 84,2%.

Natomiast w technikach do matury podeszło 197 osób, a zdało 130. Uczniowie technikum ze średnią 66,0% znaleźli się na 10 pozycji w województwie, ale i tak powyżej średniej, która wyniosła 64,0%.

Komisja w podsumowaniu brała pod uwagę 26 powiatów i cztery miasta: Jelenią Górę, Legnicę, Wrocław i Wałbrzych.