herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wyniki pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się 26 maja 2022 roku.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przy Rynek 27 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 699/41 oraz nr 702 obręb Północ, położonej przy ul. Wolności 114 w Bielawie, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 2526 m² dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00031405/7

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 2 500 000 zł (netto) – vat zwolniony
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W wyznaczonym terminie nie zostało wniesione żadne wadium.

Wobec powyższego, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.