herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Z bezpieczeństwem na TY

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W ramach podnoszenia świadomości i poszerzania wiedzy na temat prewencji i profilaktyki związanej z bezpieczeństwem w Powiecie Dzierżoniowskim zorganizowano cykl wykładów oraz ćwiczeń.

warsztaty w ZSiPKZ w Bielawie

Podstawowym założeniem projektu była koordynacja i aktywizacja działań samorządów terytorialnych, placówek oświatowych, służb, inspekcji i straży oraz środowisk, zajmujących się zawodowo i społecznie problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dodatkowo projekt zakładał zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz pewności siebie w sytuacjach zagrożenia, a co za tym idzie umiejętności radzenia sobie w tych sytuacjach pod względem psychicznym i fizycznym.

26 lutego w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Omówiono na niej tematy z obszaru bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach. Powiat Dzierżoniowski już od wielu lat stawia sobie za priorytet realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców naszego regionu – powiedział starosta Grzegorz Kosowski.

starosta na konferencji

Podczas konferencji odbyły się wykłady: „Zagrożenia ze strony sekt destrukcyjnych i kontrowersyjnych ruchów religijnych”, „Reakcja na wykroczenie, a zgłoszenie przestępstwa – placówka edukacyjna”, „Ryzyka wynikające z podatności młodzieży na uzależnienia”, „Ustawa o działaniach antyterrorystycznych – co szkoła/instytucja musi, może, powinna?”, „Współczesne bezpieczeństwo i zagrożenia”. W konferencji wzięli udział poseł Marek Chmielewski, burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, przedstawiciele jednostek Powiatu Dzierżoniowskiego, przedstawiciele samorządów, funkcjonariusze policji i straży pożarnej oraz zaproszeni goście.

27 lutego odbyły się warsztaty, wykłady oraz ćwiczenia dedykowane dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w zakresie taktyk policyjnych oraz szczegółowych procedur postępowań w sytuacjach kryzysowych. Policjanci przez cały dzień szkolili się pod okiem ekspertów.

28 lutego praktyczne ćwiczenia oraz warsztaty odbyły się w szkołach ponadpodstawowych w powiecie dzierżoniowskim. Uczniowie dowiedzieli się o współczesnych zagrożeniach, mieli okazję uczestniczyć w symulacji wtargnięcia uzbrojonego napastnika oraz ewakuacji ze szkoły. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie wysłuchali wykładu o sektach i ruchach nieformalnych. W Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie obyły się ćwiczenia antyterrorystyczne metodą LIDER oraz ewakuacja 4U. Uczniowie uczyli się udzielać pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia.

Po zakończeniu realizowanych warsztatów i szkoleń starosta Grzegorz Kosowski, Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie Monika Kudła-Myślicka oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Grażyna Wójcik podsumowali cały projekt z ekspertami  i podziękowali zaangażowanym realizatorom projektu.

Realizację projektu wsparli finansowo: Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie Boxmet Medical Sp. z o.o. Cooper Standard Oddział w Dzierżoniowie.

Projekt przeprowadził Zespół Ekspercki z Collegium Civitas z Warszawy oraz Polskiej Akademii Nauk, specjalizujący się w profilaktyce i prewencji antyterrorystycznej, a także prowadzącym badania nad ryzykami społecznymi i gospodarczymi. W skład zespołu eksperckiego wchodzili: Grzegorz Cieślak, dr Agnieszka Bukowska, dr Magdalena El Ghamari, Marek Pilewski oraz Piotr Caliński.

Projekt realizował i koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.