herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Komisja Wyborcza

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowa Komisja Wyborcza informuje o składzie oraz o pełnionych dyżurach w siedzibie Komisji – w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38.

wybory

1.W skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie wchodzą:

1. Adriana Dorota Skorupska – Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Grażyna Raś – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Renata Dawiec – Członek Komisji
4. Julia Faltyn-Brzezicka – Członek Komisji
5. Piotr Adam Gałka – Członek Komisji
6. Emilia Kulej – Członek Komisji
7. Marcin Patyk – Członek Komisji
8. Olga Zofia Poborczyk – Członek Komisji
9. Jolanta Elżbieta Rudnicka – Członek Komisji
10. Adrianna Rzeszótko – Członek Komisji
11. Beata Olga Stefańczyk – Członek Komisji
12. Ewa Tatarczuk – Członek Komisji

2. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie mieści się: w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, 58-200Dzierżoniów, tel. 74 832 19 99

3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

29 lutego (czwartek) – godziny 15:00 – 18:00
1 marca (piątek) – godziny 11:00 – 14:00
2 marca (sobota) – godziny 10:00 – 13:00
4 marca (poniedziałek) – godziny 13:00 – 16:00

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie
Adriana Dorota Skorupska

Więcej informacji na stronie internetowej.