herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zakończenie roku szkolnego w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

23 czerwca uczniowie szkół ponadpodstawowych zakończyli rok szkolny i rozpoczęli długo wyczekiwane wakacje.

Sala wypełniona uczniami kończącymi rok szkolny

Od rana w szkołach prowadzonych przez powiat dzierżoniowski trwały uroczyste apele kończące rok szkolny 2022/2023, w których udział wzięło około 2900 uczniów. Jest to szczególna okazja do złożenia podziękowań dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół, za zaangażowanie w kształcenie młodych ludzi.

zdjęcie z przemówienia wicestarosty

Zakończenie roku szkolnego to oczywiście czas wręczenia świadectw, ale przede wszystkim nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia „Złoty Prymus” (licea i technika) i „Złota Nadzieja” (branżowe szkoły I stopnia), przyznawane w szkołach publicznych przez samorząd powiatu dzierżoniowskiego.

zdjęcie radnej z uczniami, którym przyznano nagrody

Warto podkreślić, że powiat dzierżoniowski przeznaczył na tegoroczne stypendia łączną kwotę w wysokości 40 750,00 złotych. W tym roku szkolnym tytuł „Złotego Prymusa” otrzymało 118 uczniów, natomiast tytuł „Złotej Nadziei” został przyznany 11 uczniom.

Zbliżenie na gości obecnych na uroczystości

W uroczystych zakończeniach roku szkolnego uczestniczyli między innymi: wicestarosta Andrzej Bolisęga, członek Zarządu Powiatu Wacław Dziendziel, przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Bernadetta Szczypka, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicja Hromada oraz sekretarz powiatu Izabela Szygudzińska.