herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zakończyły się kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

12 lipca zakończyła się w powiecie dzierżoniowskim trzecia edycja kursu języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy.

Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski przy udziale burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego zorganizował kursy języka polskiego dla obywateli z Ukrainy, czasowo przebywających na terenie naszego powiatu.
Kursy językowe były skierowane głównie do osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, a mających promesę w zakresie zatrudnienia na terenie powiatu dzierżoniowskiego. W kursach uczestniczyła również młodzież ukraińska, uczęszczająca do placówek oświatowych powiatu. W trzech edycjach łącznie wzięło udział blisko 100 osób.
Kursy prowadzone były od kwietnia do lipca tego roku przez Katarzynę Sunduk – Kinzhybalo oraz Katarzynę Barską, które posiadają wymagane uprawnienia.
Na zakończenie nauki każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w kursie, a także gadżety promujące powiat dzierżoniowski. Warto dodać, że kursy językowe były kolejną inicjatywą pomocową samorządu Powiatu na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Koordynatorem przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.