herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Blisko 2 miliony złotych dla Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski otrzymał 1.960.000 złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Samorząd otrzymał fundusze na budowę chodnika w Jaźwinie (na odcinku od skrzyżowania z drogą do Uliczna do końca miejscowości Jaźwina). O realizację tej inwestycji od lat wnioskowali lokalni mieszkańcy, którzy zwracali uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. Oprócz chodnika zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa odwadniająca drogę.
W najbliższych miesiącach Powiat Dzierżoniowski będzie opracowywał niezbędną dokumentację, a wykonanie inwestycji nastąpi w 2023 roku.

Promesę finansowego wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych odebrał 14 lipca w Łagiewnikach starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski z rąk premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania z samorządowcami powiatu obecni byli również ministrowie Michał DworczykPaweł Szefernaker, a także wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko. W spotkaniu uczestniczyli również radni powiatowi Marcin Pięt, Maciej Rojek Grażyna Król, którzy także czynili starania o pozyskanie funduszy.