herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pierwsza w nowym roku sesja Rady Powiatu odbędzie się 30 stycznia. Podczas posiedzenia radni wysłuchają sprawozdań z rocznej działalności policji, straży pożarnej i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Sesja rozpocznie się od wręczenia podziękowań dla Szefów Sztabów 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

W głównym punkcie obrad przewidziane jest przedstawienie sprawozdań z działalności za 2017 rok Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Podczas sesji radni rozpatrzą także kilka projektów uchwał – m.in. w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2018-2025”, w sprawie przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, a także w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Radni wprowadzą także zmiany do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.