herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

„Drogi, komunikacja i transport” oraz „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” - to dwa główne tematy najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie.

W pierwszym temacie dotyczącym dróg wystąpi Zbigniew Basisty, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Natomiast drugi temat, związany z realizacją przez wszystkie samorządy Ziemi Dzierżoniowskiej partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przedstawi Wanda Ostrowska, przewodnicząca Komitetu Sterującego.

W trakcie spotkania radni rozpatrzą kilka projektów uchwał – m.in. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” oraz programów sektorowych opracowanych w ramach projektu „Partnerstwo JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00. Zapraszamy.

ses19