herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na XXXVI sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wykorzystanie środków zewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez powiat, będzie głównym tematem sesji Rady Powiatu, która odbędzie się we wtorek 31 października.

Poza tym, radni podejmą również uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Podczas sesji uhonorowane zostaną organizacje pozarządowe Powiatu Dzierżoniowskiego,
które w tym roku obchodzą swoje jubileusze.

Zapraszamy na sesję 31 października o godz. 9:00 do Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
przy ul. Świdnickiej 38 (I piętro, pok. Nr 111) w Dzierżoniowie

Porządek obrad