herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Podnoszą kwalifikacje zawodowe

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski jest partnerem projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. Dzięki temu uczniowie czterech szkół zawodowych korzystają ze staży w lokalnych firmach i zajęć na Politechnice Wrocławskiej.

Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego liderem jest Województwo Dolnośląskie, a partnerami 13 powiatów i cztery gminy.

Celem projektu jest wsparcie kształcenia w 43 szkołach zawodowych. Z powiatu dzierżoniowskiego w projekcie biorą udział: ZS nr 1 i 3 w Dzierżoniowie, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie i ZS w Pieszycach.

– W ramach projektu uczniowie technikum naszej szkoły uczestniczą w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. Poza tym nasze szkolne koło informatyczne nawiązało współpracę z kołem naukowym Politechniki, co pozwala na udział uczniów w seminariach i innych ciekawych zajęciach ze studentami i pracownikami naukowymi – wymienia Aleksander Koszela, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie.

To nie jedyne działania w ramach projektu. Poza tym doposażona została pracownia szkolna, a uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik spedytor i technik informatyk w czasie wakacji odbyli miesięczne staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

Staże miały na celu podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i nabywanie przez nich doświadczenia w pracy w warunkach rzeczywistych. Uczniowie i pracodawcy pozytywnie oceniają ich organizację.

– Staż, który odbyłam w firmie Dedal, uważam za bardzo ciekawe doświadczenie. Nauczyłam się tam wielu nowych rzeczy dotyczących logistyki i spedycji w firmie transportowej. Pokazano mi, na czym polega ta praca, co wchodzi w jej zakres. Miałam styczność zarówno z dokumentami transportowymi, jak i z zagadnieniami dotyczącymi m.in. czasu pracy kierowcy. Uważam, że umiejętności, które tam nabyłam, oraz zdobyte informacje zdecydowanie przydadzą mi się w przyszłości – mówi Angelika, uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie.

– Podczas stażu, który odbyłem w firmie Edytor, poznałem specyfikę firmy, która ma ugruntowaną pozycję na rynku i świadczy swoje usługi zarówno w kraju, jak i za granicą. Poznałem różne urządzenia drukujące i introligatorskie używane w firmie, poznałem obsługę profesjonalnych programów graficznych, jak też tworzyłem własne projekty graficzne, oczywiście w miarę moich możliwości. Teraz stworzenie ulotki czy banera nie jest już dla mnie problemem. Umiejętności, które zdobyłem podczas tego stażu, na pewno wykorzystam w dalszej karierze zawodowej – mówi Mateusz, absolwent Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

– W pełni popieramy ideę organizacji staży wspierających umiejętności praktyczne uczniów już na starcie. Jesteśmy otwarci w każdym kolejnym roku na tego rodzaju inicjatywy pozwalające wyłapać „dobry potencjał” i umożliwić praktyczne poznanie specyfiki zawodu logistyka. Dla nas jako firmy jest to możliwość współpracy i pomocy w środowisku lokalnym – mówi przedstawiciel firmy Dedal z Dzierżoniowa.

Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” będzie realizowany do końca listopada 2018 roku. Jego pełna wartość to 4,2 mln zł. Powiat Dzierżoniowski otrzyma dofinansowanie w wysokości 308 tys. zł.