herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023” przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Niezbędne informacje dotyczące wymogów, jakie musi spełnić kandydat, znaleźć można w poniżej zamieszczonym zaproszeniu, zawierającym między innymi szczegółowe wytyczne.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć do 8 listopada 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, faksem pod numerem 74 832 18 60 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej so@pow.dzierzoniow.pl.

O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY