herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zgłoś się do programu stypendialnego ART GrECo

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Uczęszczasz do szkoły ponadpodstawowej i wyróżniasz się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie lub posiadasz umiejętności artystyczne? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w nowym programie stypendialnym - Aktywny Rozwój Talentów GrECo.

Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w projekcie jest średnia ocen na Twoim świadectwie wynosząca więcej niż 4,0 oraz zamieszkanie w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców.

Ponadto aby wziąć udział w programie musisz:
1. Napisać esej na temat „Jak chciałbym zmienić nasz świat, żeby uczynić go lepszym dla wszystkich”;
2. Przygotować plan stypendialny – wzór znajdziesz na stronie Programu;
3. Przygotować kopie dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia;
4. Poprosić nauczyciela o napisanie listu rekomendacyjnego;
5. Wypełnić formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go razem z Regulaminem na stronie www.greco.services/pl/stypendia.html;
6. Wysłać zgłoszenie pocztą – masz czas do 30.09.2020 roku;

W ramach programu 12 zwycięzców otrzyma stypendium w wysokości 3.500 zł na rozwój swoich pasji i zainteresowań.

Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona w dniu 14 grudnia 2020 roku

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej programu oraz w ulotce.