herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Złóż wniosek na dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

31 marca upływa termin składania wniosków na dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dla osób niepełnosprawnych.

Fragment wózka inwalidzkiego. Na platformie wózka zdjęcie stóp człowieka siedzącego na wózku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że do 31 marca 2020 roku osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe), mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do internetu itp.) w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie zadań z Modułu I programu przyjmowane będą do 31 sierpnia 2020 roku.
Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące programu, jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPRiOZ w Dzierżoniowie ul.Piastowska 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.