herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja online Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

31 marca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Ze względu na minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19, obrady samorządu odbyły się w formie online.

W sali sesyjnej obecni byli starosta dzierżoniowski, wicestarosta, przewodniczący Rady Powiatu oraz przedstawiciele klubów radnych. Pozostali radni uczestniczyli w obradach zdalnie, przy pomocy tabletów.

Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbyły się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi e-sesja. W tym systemie również można było oglądać transmisję z sesji.

Najważniejszą decyzją, jaką podjęła Rada Powiatu w trakcie wtorkowego posiedzenia, było przegłosowanie zmian w budżecie na 2020 rok. W wyniku tej uchwały samorząd zrezygnował z kilku zaplanowanych inwestycji oraz z zakupu samochodu służbowego na potrzeby Starostwa.
Zaoszczędzone w ten sposób 340.000 zł, samorząd przekaże Szpitalowi Powiatowemu w Dzierżoniowie na zakup karetki ratunkowej.

Podczas sesji podsumowano także działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Udzielono również dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w Wilkowie Wielkim.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli.