herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zmiana w nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W powiecie dzierżoniowskim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Od stycznia 2018 roku we wtorki będą one otwarte w godzinach 12.00 – 16.00. W pozostałe dni godziny pracy pozostają bez zmian.

Od stycznia wszystkie punkty będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00, a we wtorek w godzinach 12.00 – 16.00. Zainteresowane poradą prawną osoby mogą zgłaszać się pod adresy:

 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, tel. 74 832 52 08
 • Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie, ul. Lotnicza 5, tel. 699 801 659
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 73, tel. 530 891 013
 • Urząd Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, tel. 74 817 62 46

Dwa punkty będą prowadzone przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu – punkt w dzierżoniowskim Rynku będzie prowadzić Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, a w Bielawie przy ul. Lotniczej – Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa”.

Dwa kolejne punkty obsługują adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych.

W związku z brakiem rejonizacji mieszkańcy mogą zgłaszać się do każdego z punktów na terenie powiatu bez względu na miejsce zamieszkania.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, ściśle określa, kto może korzystać z darmowej pomocy prawnej. Do „osób uprawnionych” należą:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • rodziny wielodzietne,
 • seniorzy powyżej 65. roku życia,
 • korzystający z pomocy społecznej,
 • weterani i kombatanci,
 • dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Bliższe informacje o tym, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna