herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję budżetową

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu odbędzie się we wtorek 19 grudnia. Będzie poświęcona uchwaleniu budżetu na 2018 rok.

Sesja rozpocznie się od wręczenia nagród dla zwycięzców XVI Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.

W części roboczej radni zajmą się głównie sprawami finansowymi – wieloletnią prognozą finansową powiatu dzierżoniowskiego na lata 2018 – 2025, budżetem powiatu na rok 2018, a także wprowadzeniem zmian do tegorocznego budżetu.

Poza tym radni rozpatrzą projekty uchwał dotyczące ustalenia zasad gospodarowania mieniem powiatu oraz wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi.

Radni ustalą też sprawy organizacyjne – przyjmą roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok oraz plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na I półrocze 2018 roku.

Sesja odbędzie się jak zwykle w sali sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu