herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zostań policjantem

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pewność zatrudnienia, godziwe zarobki, oraz ciekawa służba – wszystko to znajdziesz w formacji jaką jest Policja.

Rekrutacja do służby w Policji 2020 trwa w sposób ciągły. Osoby przed ukończeniem 26 roku życia zarobią ponad 4000 złotych „na rękę”, wykonując odpowiedzialne urozmaicone zadania każdego dnia. Rzetelność w wykonywaniu obowiązków jest gwarantem stabilności zatrudnienia.

Komenda Powiatowa  Policji w Dzierżoniowie  prowadzi standardową   formę rekrutacji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 57.

Poszczególne  etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel. 47 8754204 oraz 47 8754230.

Każdy zainteresowany służbą w Policji musi spełnić następujące wymagania:
– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Policji.