herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W czwartek 27 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tradycyjnie już całe spotkanie poświęcone zostało omówieniu działań podejmowanych w ramach przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W spotkaniu wzięli udział między innymi: starosta dzierżoniowski i wicestarosta, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz przedstawiciele: Szpitala Powiatowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Policji, Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Ze względów bezpieczeństwa spotkanie miało charakter wideokonferencji przeprowadzonej online.

W trakcie konferencji starosta dokonał podsumowania współpracy w zakresie zwalczania choroby COVID-19 ze wszystkimi służbami, strażami, inspekcjami i gminami naszego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Bieżącą sytuację w Powiecie Dzierżoniowskim omówiła szczegółowo dyrektor Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Dzierżoniowie. W okresie od 6 czerwca do 20 sierpnia w Powiecie Dzierżoniowskim nie odnotowano żadnego nowego przypadku zakażenia koronawirusem. Na dzień 27 sierpnia sytuacja w powiecie wygląda następująco:

Sytuację w Szpitalu Powiatowym omówił prezes placówki, który poinformował, że Pogotowie Ratunkowe wznowiło pracę jednego zespołu ratownictwa medycznego. Pozostałe zespoły będą uruchamiane systematycznie po upewnieniu się, że personel jest zdrowy i może bezpiecznie świadczyć pomoc medyczną. Do tego czasu jednak pracę Pogotowia Ratunkowego w Dzierżoniowie wspierać będą jednostki ze Świdnicy i Ząbkowic Śląskich. Szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji w szpitalu aktualizowane są na profilu facebook szpitala powiatowego.

Działania ze strony Policji to przede wszystkim prewencja i edukacja. Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie pośredniczy natomiast w przyjmowaniu środków ochrony.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przekazała informację o nadzorowaniu przez wydział procesu dystrybucji zarówno maseczek, płynów, jak i termometrów, które mają trafić do szkół, a także o działającym niezmiennie miejscu kwarantanny zbiorowej we Wrocławiu przy ulicy Wittiga będącego w dyspozycji wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego.

Ponadto dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała o tym iż urząd pracuje na bieżąco realizując potrzeby mieszkańców.