herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

ZUD w sezonie zimowym 2022/2023

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zbliżająca się zima to okres pełen utrudnień drogowych. Zarząd Dróg Powiatowych dokłada wszelkich starań by zadbać o bezpieczną jazdę w nadchodzących, niesprzyjających warunkach.

W związku z tym poniżej zamieszczamy kilka najważniejszych informacji dotyczących Zimowego Utrzymania Dróg w powiecie dzierżoniowskim. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z pełną treścią dokumentu, którą znaleźć można na końcu artykułu.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu dzierżoniowskiego obejmie okres od dnia 15 listopada 2022r. do 15 marca 2023r., z kolei dróg wojewódzkich od 15 listopada 2022r. do 28 lutego 2023r. Ze względu na ograniczoną ilość posiadanego sprzętu Zarząd Dróg Powiatowych samodzielnie utrzymuje jedynie część dróg powiatowych, do których zaliczamy drogi leżące na terenie Gminy Dzierżoniów, częściowo Gminy Łagiewniki i częściowo Gminy Niemcza.

Zimowe utrzymanie pozostałych dróg powiatowych ZDP powierza wykonawcom zewnętrznym wyłonionym w przetargach.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego do nadzorowania i koordynowania prac. Zakres tych dyżurów uzależniony będzie od potrzeb, a zwłaszcza od stanu przejezdności dróg i prognozowanych zmian warunków atmosferycznych. Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na występowanie gołoledzi ustawione będą przed okresem zimowym znaki ostrzegawcze A-32 „oszronienie jezdni”.

Poniższa tabela prezentuje standardy utrzymywania dróg w okresie zimowym:

Publikujemy także wykaz dróg na terenie powiatu wraz ze standardem ich utrzymywania:

ZDP Dzierżoniów w sezonie zimowym 2022/2023 jest również odpowiedzialny za ZUD na trzech drogach wojewódzkich, przebiegających przez teren powiatu dzierżoniowskiego i częściowo powiatów: ząbkowickiego i świdnickiego

  • droga 382 – utrzymanie na długości 17,586 km
  • droga 383 – utrzymanie na długości 11,900 km
  • droga 384 – utrzymanie na długości 14,384 km

Drogi wojewódzkie w granicach administracyjnych miast: Dzierżoniowa oraz Bielawy są utrzymywane odpowiednio przez Urząd Miasta Dzierżoniów oraz Urząd M Bielawa.

PEŁNY PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2022/2023