herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zwierzęta bezdomne, porzucone, niechciane….

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Problem zwierząt bezdomnych jest problemem nie tylko poszczególnych Gmin czy właścicieli. To problem każdego człowieka.

Bezdomne, wałęsające się zwierzę zwykle jest skazane na cierpienie i może być zagrożeniem dla innych np. może być przyczyną wypadku komunikacyjnego lub też roznosić różne choroby.
27 stycznia 2020 roku Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadził zarządzeniem społeczną akcję pod nazwą „Rok opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Powiecie Dzierżoniowskim”.

W związku z wyżej wymienionym Zarządzeniem, przez cały rok 2020 na terenie powiatu realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz bezdomnych zwierząt. Pomoc bezdomnym zwierzętom to nie tylko zbieranie karmy i innych potrzebnych rzeczy dla schronisk oraz wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz zwierząt. To przede wszystkim różne akcje promujące odpowiedzialną adopcję, różnorodne działania edukacyjne przeprowadzane w szkołach na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

W ostatnich latach liczba bezdomnych i porzuconych zwierząt zmalała, jednakże w dalszym ciągu do schronisk przybywają kolejne zwierzęta. Dzięki różnorodnym akcjom społecznym schroniska przyjmują zwierzęta, sprawują nad nimi opiekę oraz poszukują nowych odpowiedzialnych opiekunów i domów. Ponadto każde zwierzę zostaje poddane zabiegowi kastracji lub sterylizacji w celu zapobiegania niekontrolowanemu ich rozmnażaniu.

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego działają organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt. Są to organizacje skupiające ludzi którzy pomagają bezdomnym, chorym zwierzętom. Działania organizacji polegają na zapewnianiu zwierzętom domów tymczasowych, leczeniu i znajdowaniu domów dla ich podopiecznych, zbieraniu karmy oraz jej przekazywaniu najbardziej potrzebującym. Dodatkowo organizacje silnie wspierają edukację dotyczącą zwierząt. Każdy mieszkaniec powiatu może zgłosić się do organizacji po poradę, informację czy pomoc.

Jednym z najważniejszych działań zapobiegającymi bezdomności zwierząt jest ich trwałe znakowanie i rejestrowanie zapewniające identyfikację oraz kastracja lub sterylizacja w celu ograniczenia ich nadmiernej populacji. Gminy zapewniają bezpłatne znakowanie zwierząt, a także dofinansowują sterylizację zwierząt zarówno bezdomnych jak i posiadających właściciela, dla którego zabieg jest dużym wyzwaniem finansowym.

Często zdarza się, że osoby mieszkające w większej odległości od weterynarza mają problem z przewiezieniem zwierzęcia do gabinetu na zabieg sterylizacji czy kastracji. W takim przypadku warto zwrócić się o pomoc do organizacji, które bardzo często oferują pomoc w transporcie zwierzęcia. Przy okazji kastracji ocenia się stan zdrowia zwierząt oraz ich warunki bytowe. Właściciele zawsze mogą liczyć na fachową poradę.
Zachęcamy do kontaktu i sterylizacji zwierząt.

Bezdomność zależy od nas, możemy sprawić że każe zwierzę będzie miało swój odpowiedzialny dom.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz zwierząt w powiecie dzierżoniowskim:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”
ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów
tel.74 831 18 00, 663 503 750
kontakt@schroniskoazyl.eu

Sudeckie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
os. Różane 22A/6, 58-200 Dzierżoniów

Fundacja Mam Pomysł z siedzibą w Bielawie
ul. Wodna 19, 58-260 Bielawa
tel.790 241 451, 799 452 434
kontakt@mampomysl.org

Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt „OMYCZEK”
os. Różane 22b/11
siedziba: ul. Nowowiejska 35c
58-200 Dzierżoniów
karolinazborowska92@gmail.com

Stowarzyszenie Zwierząt Niechcianych „Psia Przystań”
Gilów 113, 58-230 Niemcza
Sylwia Krzeczowska- 514 149 743 3)
sylwia.krzeczkowska@op.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Piastowska 41a/1, 58-260 Bielawa
Beata Listwan tel. 669 969 106
kontakt@inicjatywyobywatelskie.info

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Świdnicy Koło Dzierżoniów
os. Różane 19D, 58-200 Dzierżoniów
tel.+48 606 244 361
tel.+48 732 631 236
toz.dzierzoniow@gmail.com