herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Agregat prądotwórczy dla Domu Pomocy Społecznej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców filii DPS-u w Niemczy. Placówka została wyposażona we własny generator energii elektrycznej. Inwestycję zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych pozyskanych przez powiat dzierżoniowski.

Posiadanie własnego źródła zasilania uniezależnia placówkę od zakładu energetycznego w przypadku awarii lub wstrzymania dostawy prądu. Wtedy agregat prądotwórczy  automatycznie się uruchomi i zapewni dopływ energii do całego budynku, umożliwiając mu normalne funkcjonowanie. W ramach inwestycji wykonano też remont wewnętrznych linii zasilania.

– Zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonane prace remontowe zagwarantują mieszkańcom i pracownikom poprawę bezpieczeństwa związanego z bezawaryjnym zasilaniem budynku w energię elektryczną – mówi Renata Giża, dyrektor Domu Pomocy Społecznej. – Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia niepełnosprawnych mieszkańców, którzy podczas awarii nie mogli swobodnie przemieszczać się po obiekcie z pomocą windy, co wprowadzało niepokój i dezorganizowało codzienne zajęcia.

Wartość wszystkich prac wyniosła ponad 100 tys. złotych. Powiat dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na 50% kosztów prac remontowych. Natomiast agregat prądotwórczy, jako inwestycja, w całości został sfinansowany ze środków własnych powiatu.

DPSNiemcza2