herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powstało partnerstwo, którego celem jest wzmocnienie organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przedstawiciele powiatu i gmin podpisali 26 marca umowę partnerską dotyczącą współpracy na rzecz trzeciego sektora. Jej efektem ma być wsparcie organizacji pozarządowych, na którym skorzystają mieszkańcy.

Partnerstwo, którego powiat jest liderem, a gminy partnerami, ma na celu wzmocnienie naszych organizacji pozarządowych.

Partnerstwo będzie realizowane w formie pozafinansowej i będzie polegało na:
– wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania,
– wzmacnianiu wzajemnych relacji,
– wypracowaniu wspólnych przedsięwzięć na rzecz trzeciego sektora,
– tworzeniu zespołów doradczych,
– wdrażaniu dobrych praktyk,
– ujednoliceniu dokumentów związanych z dofinansowaniem w ramach otwartych konkursów ofert.

Popisana umowa jest efektem spotkania samorządowców dotyczącego propozycji partnerstwa przy współpracy z trzecim sektorem, które odbyło się w styczniu br. i było zainicjowane przez wicestarostę Marka Pioruna.
– Chcemy jeszcze mocniej wesprzeć nasze lokalne organizacje pozarządowe, ponieważ ich rozwój ma bezpośredni wpływ na aktywność i świadomość społeczną, które przynoszą korzyść mieszkańcom – mówi Marek Piorun.

Zadania związane z realizacją partnerstwa koordynować będzie Biuro Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Inny artykuł w tym temacie: „Powiat chce być partnerem gmin przy współpracy z III sektorem”