herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

100.000 zł dla Powiatu Dzierżoniowskiego na zakup komputerów i tabletów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski pozyskał 100.000 złotych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach programu Zdalna Szkoła. Fundusze pozwolą na zakup 45 laptopów oraz 10 tabletów dla szkół i placówek, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Sprzęt komputerowy i multimedialny otrzymają szkoły ponadpodstawowe oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Laptopy i tablety trafią do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy do tej pory nie mogli w pełni uczestniczyć w procesie zdalnego nauczania. Odpowiedni sprzęt pozwoli im na nadrobienie zaległości oraz podniesie komfort nauki. Ponadto z pozyskanych laptopów i tabletów będą mogli skorzystać wybrani nauczyciele.

Powiat Dzierżoniowski wykorzystał możliwość pozyskania środków zewnętrznych w celu złagodzenia trudności wynikających z sytuacji wywołanej trwającą pandemią koronawirusa. Zdalne nauczanie, do którego polskie szkoły nie były wcześniej przygotowane, wymaga  odpowiedniego sprzętu, tak do zdobywania wiedzy online przez uczniów, jak i przygotowywania  przez nauczycieli materiałów dydaktycznych  w wersji cyfrowej.

Dzięki wykorzystaniu środków z programu Zdalna Szkoła, kształcenie na odległość w szkołach i placówkach powiatu, będzie pod względem technicznym nieco łatwiejsze.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.