herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu w formie online – 28 kwietnia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, kwietniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego odbędzie się w formie online.

Wszystko po to, aby zachować względy bezpieczeństwa i minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19.

28 kwietnia o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, obecni będą wyłącznie starosta dzierżoniowski, wicestarosta, przewodniczący Rady Powiatu oraz przedstawiciele klubów radnych. Pozostali radni będą uczestniczyć w obradach zdalnie, przy pomocy tabletów.

Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywać się będą za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi e-sesja. W tym systemie również można oglądać transmisję z kwietniowej sesji.

Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego, w zakładce E-Sesja.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „Realizacja osnów geodezyjnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego i ich znaczenie w procesie inwestycyjnym”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (projekt nr 138).
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (projekt nr 139).
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach (projekt nr 142).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach: technik spedytor i technik technologii żywności (projekt nr 143).
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Pieszycach (projekt nr 144).
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Pieszycach (projekt nr 145).
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Pieszycach (projekt nr 146).
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach (projekt nr 147).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 141).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie (projekt nr 140).
15. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego o zawieszenie działań kontrolnych do czasu ustania epidemii.
16. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
17. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
18. Zamknięcie sesji.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, radnym i pracownikom urzędu, wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania transmisji online z obrad, która dostępna będzie na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Jacek Grzebieluch, przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego