herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

102 rocznica powstania Polskiej Policji Państwowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dnia 21 lipca 2021 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyły się uroczyste obchody 102 rocznicy powstania Polskiej Policji Państwowej. Wydarzenie honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji - gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Policja Państwowa została utworzona dnia 24 lipca 1919 roku jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, przeznaczony do utrzymywania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Podczas uroczystości goście honorowi podkreślali, że jest to okazja do podziękowań i uhonorowania pełnionej służby dzięki, której każdy obywatel naszego kraju może czuć się bezpieczny.

Z tej okazji na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie zostały złożone gratulacje i wyrazy uznania od Starosty Dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego, posła na Sejm – Michała Dworczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadinspektora Dariusza Wesołowskiego.
Uczestnicy obchodów dziękowali Funkcjonariuszom za poświęcenie i zaangażowanie włożone w powierzone zadania. Wspominali również, że jest to niezwykle ciężka i ważna praca, zwłaszcza w okresie pandemii Covid-19.

Ponadto w trakcie obchodów wręczono funkcjonariuszom policji akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Uroczystego przekazania dokonali: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Krzysztof Noculak, Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie – mł. insp. Przemysław Marut, Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski oraz Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.