herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Na tle pola tablica informacujna.

W dniu 21 lipca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Nieruchomość ta jest oznaczona geodezyjnie nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód o powierzchni całkowitej 2,4360 ha położonej przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 1 164 000 zł (netto).

W wyznaczonym terminie nie zostało wniesione żadne wadium.

Wobec powyższego, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.