herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wyniki naboru do szkół średnich

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dnia 22 lipca 2021 roku w Powiecie Dzierżoniowskim zakończył się pierwszy etap kwalifikacji uczniów do szkół średnich.

W tym roku o miejsca w szkołach prowadzonych przez powiat ubiegało się 743 absolwentów szkół podstawowych. Wśród chętnych do podjęcia nauki było 716 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do wybranych przez siebie szkół.

Jednakże z różnych przyczyn nie zostało zakwalifikowanych 27 kandydatów.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 31 sierpnia. Dlatego też osoby, które nie wybrały jeszcze szkoły, nie zostały zakwalifikowane, bądź chciały by zmienić kierunek mają szansę wybrania czegoś dla siebie.

Poniżej przedstawiamy wykaz szkół, w których są jeszcze wolne miejsca z kierunkami kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5, tel. 74 833 46 06
– klasa językowa
– klasa humanistyczna
– klasa biologiczno – chemiczna

Technikum w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41, tel. (74) 833-45-67
– technik informatyk
– technik mechanik

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, tel. (74) 831-52-60
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, tel. (74) 831-52-60
– kucharz
– fryzjer
– wielozawodowa
– mechanik pojazdów samochodowych
– pracownik obsługi hotelowej

Zainteresowani kandydaci powinni zgłosić się do wybranej szkoły z oryginałami dokumentów.

Oferta edukacyjna poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski znajduje się na stronie Dolnośląskiego Naboru Szkół Ponadpodstawowych oraz na stronie Powiatu Dzierżoniowskiego
Szczegółowe informacje kandydaci znajdą w każdej ze szkół.