herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dobra energia we współpracy polsko-ukraińskiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W obecności starosty Grzegorza Kosowskiego podpisane zostało porozumienie o partnerstwie pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie a College’em Zawodowym w Kijowie.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy obu placówek – Ireneusz Rutowicz i Wasyl Pietrowicz, Małgorzata Jaglińska z Fundacji „Innovatis” oraz nauczyciele z Polski i Ukrainy.

Współpraca szkół trwa już od dłuższego czasu, a jej efektem było otwarcie w grudniu 2018 roku pierwszej na Ukrainie „Szkoły Słonecznej”, którą uruchomiono w College’u Zawodowym w Kijowie. W ramach projektu stare pomieszczenia warsztatowe zostały zmodernizowane i powstały nowoczesne pracownie energetyki odnawialnej.

Patronat merytoryczny miał Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, a szczególnie Grzegorz Raganowicz – współtwórca funkcjonującej od 2001 roku „Szkoły Słonecznej” w Bielawie i autor eksperymentalnego programu nauczania w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Dzięki zaangażowaniu szkoły w Bielawie, od września tego roku rozpocznie się eksperyment pedagogiczny, polegający na kształceniu w kijowskiej placówce w zawodzie „mistrz montażu i eksploatacji urządzeń energetyki odnawialnej”.

Współpraca pomiędzy polską a ukraińską szkołą jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwa Edukacji Ukrainy, które zatwierdziło nowatorski program kształcenia w kijowskiej szkole.

We współpracę włączyły się także polskie przedsiębiorstwa z branży energetyki odnawialnej, które zapewnią pomoc uczniom w odbywaniu praktyk i staży.

Starosta Grzegorz Kosowski wyraził nadzieję, że podpisane porozumienie przyczyni się do dalszego rozwoju partnerstwa między szkołami oraz pozwoli nawiązać ścisłą współpracę Polski z Ukrainą w branży energetyki odnawialnej.