herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowy etap współpracy partnerskiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Liceum Zawodowym w Lanškroun, Zespołem Szkół nr 1 w Dzierżoniowie a Zespołem Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

W spotkaniu, które odbyło się 2 lipca uczestniczył starosta Grzegorz Kosowski.

Głównym celem umowy, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2020 roku, jest podniesienie poziomu kształcenia i szkolenia praktycznego uczniów w szkołach partnerskich oraz polsko-czeska integracja.

Według podpisanego dokumentu współpraca w nowym roku szkolnym, pomiędzy szkołami z Dzierżoniowa a Liceum Zawodowym w Lanškroun, będzie polegać między innymi na:
– wymianie uczniów, programów i dobrych praktyk w zakresie przedmiotów zawodowych,
– wzajemnych wizytach nauczycieli w ramach staży zawodowych w partnerskich szkołach,
– specjalistycznych wizytach w szkołach wyższych we Wrocławiu i Pardubicach,
– wspólnym udziale w konkursach,
– uczestniczeniu uczniów w wycieczkach.

Podpisując dokument starosta Grzegorz Kosowski życzył polskim i czeskim szkołom realizacji umowy oraz jak najlepszych efektów z podejmowanych przedsięwzięć.