herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

15-lecie Stowarzyszenia Pomocy Honorowym Dawcom Krwi w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 czerwca w siedzibie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, odbyła się uroczysta akademia z okazji 15-lecia istnienia Stowarzyszenia Pomocy Honorowym Dawcom Krwi w Dzierżoniowie.

W uroczystości wzięli udział: starosta Grzegorz Kosowski, zastępca burmistrza Dzierżoniowa Dorota Pieszczuch, prezes Sądu Rejonowego Adrianna Skorupska, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego Grażyna Wójcik, prezes Stowarzyszenia HDK w Rybniku Marian Solarek oraz krwiodawcy, wolontariusze i osoby wspomagające Stowarzyszenie.

W trakcie wydarzenia wręczono odznaczenia resortowe i medale okolicznościowe. Medal Zasłużony dla Zdrowia Narodu, przyznawany przez Ministra Zdrowia, wręczył starosta dzierżoniowski Sewerynowi Oleksiakowi, Norbertowi Okołowiczowi oraz Romanowi Kowalczykowi.

Odznakę Honorową PCK, przyznawaną przez Zarząd Krajowy PCK w Warszawie, wręczył prezes Stowarzyszenia Pomocy HDK Bolesław Pankowski następującym osobom: Mariuszowi Pankowskiemu (III st.), Grzegorzowi Nowakowi (IV st.), Piotrowi Starczewskiemu (IV st.), Jackowi Karpińskiemu (IV st) oraz Ewie Gębskiej (IV st.).

Natomiast Zarząd Okręgowy PCK we Wrocławiu uhonorował odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Ewę Gębską, Grażynę Baranowską, Daniela Poborczyka i Bartosza Cyndzera.

Na koniec uroczystości kapituła Stowarzyszenia HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybnkiku nadała złoty medal Jolancie Pankowskiej, Wiesławowi Dudkowi oraz Markowi Wielińskiemu.

Dodatkowo zarząd Stowarzyszenia Pomocy HDK w Dzierżoniowie wręczył 40 okolicznościowych medali krwiodawcom, wolontariuszom oraz osobom wspierającym. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Dzierżoniowskiego.