herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

16,5 mln zł dla powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

16,5 mln zł dofinansowania do remontów dwóch dróg powiatowych oraz programu scalania gruntów we wsi Piława Dolna otrzymał Powiat Dzierżoniowski. Podpisanie umów odbyło się 31 sierpnia w siedzibie dzierżoniowskiego Starostwa. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego obecni byli wicemarszałek województwa Ewa Mańkowska i dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Paweł Czyszczoń.

W spotkaniu uczestniczyli także starostowie powiatów złotoryjskiego i górowskiego, którzy również podpisali umowy na otrzymane środki. Powiat Dzierżoniowski na scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno otrzymał blisko 13,7 mln zł. Natomiast powiat złotoryjski 10,3 mln zł, a powiat górowski 5,4 mln zł.

– Scalanie gruntów jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem, na które trzem powiatom przyznaliśmy 30 mln zł. Do podziału mamy kolejne 20 mln zł – mówiła wicemarszałek Ewa Mańkowska. – Powiat dzierżoniowski w tym rozdaniu był niewątpliwym liderem, bo zdobył największą liczbę punktów.

Prace scaleniowe obejmą przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, likwidację wszystkich granic na tym terenie, nowy podział gruntów i przede wszystkim budowę nowych dróg wraz z infrastrukturą. – Dzisiaj rolnicy swoim ciężkim sprzętem jeżdżą po drogach polnych, błotnistych i dziurawych. Jest to kłopotliwe, a dodatkowo sprzęt ulega niszczeniu. Dzięki nowym drogom dojazd do pól zostanie znacznie ułatwiony i skrócony, a dodatkowo zmniejszone zostaną koszty transportu – stwierdza starosta Janusz Guzdek. – Najważniejsze są jednak prace scaleniowe. Prowadzone są one na podstawie wniosków rolników. Ich celem jest zmniejszenie rozdrobnienia działek rolnych, co poprawi warunki gospodarowania, a rolnicy zyskają szerokie pola zamiast kilku wąskich rozrzuconych po całej wsi. Taka sytuacja jest właśnie w Piławie Dolnej. Dzięki scalaniu gruntów w Dobrocinie z 714 działek udało się stworzyć 514. Na podobny sukces liczymy w Piławie – dodaje.

scalanie (14)

Scalanie w Dobrocinie

Scalanie gruntów w Dobrocinie zostało zakończone kilka dni temu. Na ten cel Powiat Dzierżoniowski pozyskał 6,7 mln zł. Scalaniu poddane zostały grunty 297 rolników. Powstało kilkanaście kilometrów dróg. O całym przedsięwzięciu opowiadał 30 sierpnia na sesji Rady Powiatu wójt Marek Chmielewski. Podkreślał, że projekt wymagał ogromnej pracy, zaangażowania wielu ludzi i przychylności samych rolników. – Po okazaniu projektu scalania zastrzeżenia złożyło 11 osób, z tego sześć uznano za zasadne, a pięć odrzucono – mówi wójt. – Natomiast żaden z uczestników scalenia nie odwołał się od decyzji scalenia gruntów w Dobrocinie – podkreślał. Ostatecznie średnia liczba działek w gospodarstwach rolnych z 3,8 spadła do 2,4. Średnia powierzchnia działki wynosiła przed scaleniem 3 ha, a po – 5,5 ha. Liczba działek z 714 zmniejszyła się do 514.

Dzięki pracom poscaleniowym wybudowane zostały drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem. Standard dróg został dostosowany do nowoczesnego sprzętu rolniczego. Nowe drogi stały nie tylko ułatwieniem codziennej pracy rolników, ale także pięknymi trasami turystycznymi dla rowerzystów czy pieszych. Jak zapewniał wójt w planach jest budowa kilku miejsc wypoczynkowych dla turystów w szczególnie widokowych rejonach.scalanie (20)

– Dobrocin i Piława Dolna, do której scalania gruntów teraz przystąpimy, to centrum naszej gminy. Po wybudowaniu dróg będziemy mogli niezależnie poruszać się po gminie pomiędzy sołectwami. Dotychczas korzystaliśmy z „gościnności” gmin ościennych – wyjaśnia wójt.

Dofinansowanie remontu dróg

W trakcie środowego spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego podpisano także dwie umowy na dofinansowanie w wysokości blisko 2,6 mln zł przebudowy dróg powiatowych w Trzebnikach (1 km) i Łagiewniki – Sienice – Wilków (6 km). Prace zostaną rozpoczęte w 2017 roku, a zakończone w 2018 r.