Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Innowacyjny powiat, Materiały wideo

16,5 mln zł dla powiatu dzierżoniowskiego

16,5 mln zł dofinansowania do remontów dwóch dróg powiatowych oraz programu scalania gruntów we wsi Piława Dolna otrzymał Powiat Dzierżoniowski. Podpisanie umów odbyło się 31 sierpnia w siedzibie dzierżoniowskiego Starostwa. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego obecni byli wicemarszałek województwa Ewa Mańkowska i dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Paweł Czyszczoń.

W spotkaniu uczestniczyli także starostowie powiatów złotoryjskiego i górowskiego, którzy również podpisali umowy na otrzymane środki. Powiat Dzierżoniowski na scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno otrzymał blisko 13,7 mln zł. Natomiast powiat złotoryjski 10,3 mln zł, a powiat górowski 5,4 mln zł.

– Scalanie gruntów jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem, na które trzem powiatom przyznaliśmy 30 mln zł. Do podziału mamy kolejne 20 mln zł – mówiła wicemarszałek Ewa Mańkowska. – Powiat dzierżoniowski w tym rozdaniu był niewątpliwym liderem, bo zdobył największą liczbę punktów.

Prace scaleniowe obejmą przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, likwidację wszystkich granic na tym terenie, nowy podział gruntów i przede wszystkim budowę nowych dróg wraz z infrastrukturą. – Dzisiaj rolnicy swoim ciężkim sprzętem jeżdżą po drogach polnych, błotnistych i dziurawych. Jest to kłopotliwe, a dodatkowo sprzęt ulega niszczeniu. Dzięki nowym drogom dojazd do pól zostanie znacznie ułatwiony i skrócony, a dodatkowo zmniejszone zostaną koszty transportu – stwierdza starosta Janusz Guzdek. – Najważniejsze są jednak prace scaleniowe. Prowadzone są one na podstawie wniosków rolników. Ich celem jest zmniejszenie rozdrobnienia działek rolnych, co poprawi warunki gospodarowania, a rolnicy zyskają szerokie pola zamiast kilku wąskich rozrzuconych po całej wsi. Taka sytuacja jest właśnie w Piławie Dolnej. Dzięki scalaniu gruntów w Dobrocinie z 714 działek udało się stworzyć 514. Na podobny sukces liczymy w Piławie – dodaje.

scalanie (14)

Scalanie w Dobrocinie

Scalanie gruntów w Dobrocinie zostało zakończone kilka dni temu. Na ten cel Powiat Dzierżoniowski pozyskał 6,7 mln zł. Scalaniu poddane zostały grunty 297 rolników. Powstało kilkanaście kilometrów dróg. O całym przedsięwzięciu opowiadał 30 sierpnia na sesji Rady Powiatu wójt Marek Chmielewski. Podkreślał, że projekt wymagał ogromnej pracy, zaangażowania wielu ludzi i przychylności samych rolników. – Po okazaniu projektu scalania zastrzeżenia złożyło 11 osób, z tego sześć uznano za zasadne, a pięć odrzucono – mówi wójt. – Natomiast żaden z uczestników scalenia nie odwołał się od decyzji scalenia gruntów w Dobrocinie – podkreślał. Ostatecznie średnia liczba działek w gospodarstwach rolnych z 3,8 spadła do 2,4. Średnia powierzchnia działki wynosiła przed scaleniem 3 ha, a po – 5,5 ha. Liczba działek z 714 zmniejszyła się do 514.

Dzięki pracom poscaleniowym wybudowane zostały drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem. Standard dróg został dostosowany do nowoczesnego sprzętu rolniczego. Nowe drogi stały nie tylko ułatwieniem codziennej pracy rolników, ale także pięknymi trasami turystycznymi dla rowerzystów czy pieszych. Jak zapewniał wójt w planach jest budowa kilku miejsc wypoczynkowych dla turystów w szczególnie widokowych rejonach.scalanie (20)

– Dobrocin i Piława Dolna, do której scalania gruntów teraz przystąpimy, to centrum naszej gminy. Po wybudowaniu dróg będziemy mogli niezależnie poruszać się po gminie pomiędzy sołectwami. Dotychczas korzystaliśmy z „gościnności” gmin ościennych – wyjaśnia wójt.

Dofinansowanie remontu dróg

W trakcie środowego spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego podpisano także dwie umowy na dofinansowanie w wysokości blisko 2,6 mln zł przebudowy dróg powiatowych w Trzebnikach (1 km) i Łagiewniki – Sienice – Wilków (6 km). Prace zostaną rozpoczęte w 2017 roku, a zakończone w 2018 r.


Więcej na ten temat: